Repetities & ontmoeting

We hebben onder de leden een enquĂȘte gehouden om te vragen of ze nog voor de zomer willen starten met de repetities. De meerderheid heeft aangegeven pas na de zomer weer te willen starten. Daarom zijn er tot de zomervakantie geen repetities meer.

Veel leden hebben ook aangegeven dat ze het leuk vinden om elkaar nog te zien voor de zomervakantie. Op maandag 22 juni om 19:30 spreken we af in het Molenwaterpark bij de fontein. Daar hebben we genoeg ruimte om anderhalve meter afstand te houden. Mocht het heel slecht weer zijn, dan kunnen we het een week opschuiven naar maandag 29 juni.